Tussenstation

Om optimale productie te realiseren tijdens het verpompen van slib en / of zand kan een tussenstation worden ingezet. Hierdoor kan vrijgekomen materiaal verpompt worden over grotere afstand. Met het tussenstation wordt de pompafstand van zand met circa 1.000 m vergroot, voor slib is dit circa 3.000 m.

De pomp is in een geïsoleerde/ geluidsgedempte container geplaatst. Het tussenstation kan op het water (4 pontons) of op het land geplaatst worden.

Beschikbaar per zomer 2018

Afmetingen container:  6,00 x 2,50 x 2,60 m (l x b x h)
Gewicht:  11 ton
Pomp:  10/8 FGH Warman
Vermogen pomp:  400 pk
Diameter leiding:  315 mm