PAS nieuwkoop

Het broedseizoen staat weer voor de deur. Na een aantal maanden hard werken, is het project in de Nieuwkoopse Plassen afgerond. We hebben 20 hectare aan rietland geplagd. Al het vrijgekomen materiaal (plagsel en houtresten), is over een afstand van ruim 2 kilometer verpompt naar een depot.

 

 

Het project “Meer ruimte voor de Zonnedauw”,  wordt gefinancierd door het PAS programma van de provincie Zuid-Holland. Ecogroen advies uit Zwolle heeft zorg gedragen voor de contractbegeleiding. Voor dit project zijn bosranden verwijderd, rietland geplagd en zijn sloten verbreed. Het materiaal is in het depot op de Meijegraslanden gepompt. Het 6 hectare grote depot, wordt over ca. 2 jaar ontmanteld. Dat houdt in dat de kades worden afgevlakt en het materiaal over de percelen wordt verdeeld. De graslanden worden dan met ca. 30 cm opgehoogd. De polder zit op dit moment nog op de onderbemaling. Door de werkzaamheden en het ophogen van de percelen, wordt het mogelijk gemaakt om de percelen van de onderbemaling af te halen en aan te sluiten op het hoger liggende boezempeil.

Ons team heeft een mooi resultaat neergezet en we kijken dan ook zeer tevreden terug op dit project en op de samenwerking met Natuurmonumenten en Ecogroen advies.

Mocht u nog vragen hebben over dit project, dan kunt u contact opnemen met mevr. G. (Greetje) Mast.

g.mast@knoopnatuurenwaterbouw.nlof + 31 (0) 6 – 15 85 14 51