Overige projecten

Alde Feanen
 • Graven petgaten/ sloten op zeer moeilijk draagkrachtige bodem
 • WK80 en WK 250

 

Bodensee
 • Aanleggen kades in havengebied
 • WK 250

 

Noordzee Engeland
 • Aanleggen kabels in de noordzee t.b.v. windmolenpark
 • WK 250

 

Leefgebiedenplan De Wieden 
 • Herstellen petgaten en legakkers.
 • Verpompen vrijgekomen materiaal naar eiland “Voornpol”
 • Shredderponton
 • WK80 en WK 220

 

Schiphol
 • Depot werkzaamheden
 • WK 150

 

Landgoed ‘Nimmerdor’ Amersfoort
 • Baggeren sloten en grachten
 • Schuifboot, rupsgraafmachine, dumpers (vloeistofdichte bakken)

 

Landgoed Echten
 • Baggeren grachten
 • Schuifboot, rupsgraafmachine, dumpers (vloeistofdichte bakken)

 

Asbestsanering Aalsmeer
 • Verwijderen asbestvervuiling in voormalig recreatiegebied
 • Waterking

 

A2 snelweg
 • Ontgraven cunetten
 • Waterking

 

Het Zwanenwater Callantsoog
 • Graven sloot in moerasgebied
 • Waterking

 

Vinkeveen ‘Botshol’
 • Bos rooien
 • Graven nieuwe petgaten
 • Verpompen materiaal naar depot
 • Shredderponton, waterking, rupsgraafmachine, beunbakken

 

Nieuwkoopse plassen
 • Opruimen/ verpompen rietplagsel naar depot
 • Shredderponton, rupsgraafmachine

 

Nieuwkoopse plassen
 • Verwijderen rietplagsel
 • Graven sloten
 • Shredderponton, rupsgraafmachine

 

Giethoorn ‘De Wieden’
 • Graven 8 km sloten in moerasgebied
 • Shredderponton, rupsgraafmachine

 

Giethoorn ‘De Wieden’
 • Graven petgaten en sloten
 • Cutterzuiger ‘Watermaster’, rupsgraafmachine, zeefbak

 

Orpheus Theater in Apeldoorn
 • Ontgraven/ opschonen parkeergarage
 • Watermaster