Oeverbiotoop Kiersche wijde

Opdrachtgever: Natuurorganisatie
Locatie: De Wieden
Periode: 2008
Omvang: Graven slenken
Graven vennen
Contractvorm: UAV-gc
Omschrijving: Het verwijderen van bos, graven van slenken en vennen, maakte onderdeel uit van het grote Life II project in de Wieden-Weerribben.
Materieel: Waterking wk 150.