We zijn weer van gegaan start in de Nieuwkoopse Plassen en de Haeck.

Hitte golf of niet we zijn begonnen met de eerste fase van het project meer ruimte voor de zonnedauw in de Nieuwkoopse Plassen in samenwerking met Natuurmonumenten. Wij zijn tot half maart 2019 actief met de werkzaamheden in het gebied.

 

Het doel:

Om bijzondere soorten te kunnen beschermen is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld. Door deze aanpak zal het verlandingsproces (water dat land wordt) niet meer worden versneld door stikstof. De stikstof zorgt ervoor dat planten en bomen sneller groeien waardoor rietland veranderd in bos en plantensoorten als de vleesetende ronde zonnedauw verdrongen worden. Ook soorten als de Lepelaar, otter, libel en vele orchideën dreigen dan te verdwijnen uit dit gebied.

Om de bijzondere kernwaardes van het laagveenmoeras te behouden voeren wij werkzaamheden uit als het verwijderen van bos en het plaggen van het rietland.

Het verwijderen van de bosranden zorgt ervoor dat de waterplanten weer genoeg licht krijgen om te groeien waardoor het verlandingsproces weer op gang kan komen zoals in het rietland.

Dit unieke veenmosrietland kan blijven bestaan door regelmatig het rietland te plaggen. Door de bovenste laag van het rietland weg te schrapen (plaggen) komt het land lager te liggen waardoor het vochtiger wordt. Naast riet ontwikkeling heeft het veenmos dat zich tegoed doet aan de natte ondergrond in het riet weer een toekomst.

Wij zullen in totaal 20 ha gaan plaggen. Het materieel dat wij inzetten om al deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn de amfibische graafmachines, divers baggermaterieel, een persleiding en de Shredder dredger.

Het vrijgekomen materiaal zal via de persleiding naar een depot worden verpompt. Na circa 2 jaar is de grond in het depot voldoende ingeklonken om het depot te kunnen ontmantelen. Na herinrichting wordt het oorspronkelijke maaiveld met circa 30 cm opgehoogd. Om vervolgens als eindresultaat een mooi Dotterbloem hooiland te vormen. Het depot zal ontmateld en opgeleverd worden in 2021.

Voor meer informatie en contact:

Contact persoon mevr. G Mast. 

g.mast@knoopnatuurenwaterbouw.nl of telefonisch via +31 (0)592 55 93 85

 

Meer nieuws en informatie van Natuurmonumenten:­­­­­ www.natuurmonumenten.nl/PASnieuwkoop