Nieuwkoopse plassen II

Opdrachtgever: Natuurorganisatie
Locatie: Nieuwkoopse plassen
Periode: 2015-2017
Werkzaamheden: Petgaten graven
Plaggen
Contractvorm: UAV-GC
Omschrijving: Dit project maakt onderdeel uit van het LIFE-project “Nieuw leven in het veen” (New LIFE for Dutch fens) een samenwerkingsverband van Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Doel van het project is de kwaliteit van laagveengebieden in heel Nederland verbeteren door o.a. het opengraven van oude verlande petgaten en het diep plaggen van rietlandpercelen om de natuur in successie terug te zetten, waarbij soorten die onlosmakelijk verboden zijn met soortgelijke gebieden worden behouden en beschermd.
Materieel: Waterking WK 90 NG-AW, WK 220 NG, Shredder Dredger (Shredderponton), rups graafmachine en divers baggermaterieel.