Nationaal park De Weerribben

Opdrachtgever: Natuurorganisatie
Locatie: De Weerribben
Periode: 2010-2012
Omvang: 20 hectare petgaten graven
25 hectare bos verwijderen
Contractvorm: UAV-gc
Omschrijving: Voor een natuurorganisatie (life II project) is ca. 25 hectare bos verwijderd en 20 hectare petgaten gegraven. Het materiaal is met behulp van een persleiding van 7 kilometer naar Wetering-west (depotlocatie) gepompt.
Materieel: Waterking wk 80, wk 220 en wk 250, houtshredder, tussenstation en shredderponton.