Knoop Baggerwerken op het wad

Knoop Baggerwerken heeft een amfibisch graafmachine met machinisten ingezet in Nieuwstad, Groningen. Het project dat hier plaats vond had als doel de verruiming van de vaargeul Eemshaven-Noordzee.

Het vrijgekomen materiaal, waaronder een gedeelte keileem werd hergebruikt voor het creëren van een vogeleiland ter compensatie van de vaargeul die tussen de Eemshaven en Delfzijl is gesitueerd.

De uitdaging in het project zit hem in het getijverschil. Het vergt goede voorbereiding, anticipatie en ervaring om dit project met succes uit te kunnen voeren. Er werd in ploegen gewerkt om 24/7 werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Voor de amfibische graafmachine is het geen enkel probleem de oversteek over het water of het wad te maken naar het eiland. Er is een sproeiponton aanwezig met daaraan een vaste buis gekoppeld dat tussen ankers ligt. Het sproeiponton wordt gekoppeld aan een hopper die ongeveer om de 4 uur het zand, dat deze uit de vaargeul heeft gehaald komt brengen. Het sproeiponton sproeit van links naar rechts laag voor laag het eiland op. Hierdoor wordt het eiland steeds verder verbreed. De amfibische graafmachine zorgt er voor dat het sproeiponton vrij ligt en dat de zandkop achter de buis egaal blijft. Het water kan hierdoor van de plaat afvloeien. Ook worden de ankers verplaatst met behulp van de machine. Om te kunnen werken in deze omstandigheden is een amfibische machine nodig die zowel te water als op moeilijk begaanbare gebieden kan werken. Het eerste deel van het project is inmiddels succesvol afgerond en het eiland is voor nu klaar voor de vogels om ontdekt te worden.

D80B0601bewerkt  D80B0700bewerkt D80B0525bewerkt