Kerkgracht

Opdrachtgever: Natuurorganisatie
Locatie: De Wieden (Wanneperveen)
Periode: 2009
Omvang: Petgaten graven
Bos verwijderen
Oeverbiotoop creëren
Contractvorm: UAV-gc
Omschrijving: Het verwijderen van bos, graven van petgaten en creëren van oeverbiotopen voor de roerdomp, maakte onderdeel uit van het grote Life II project in de Wieden-Weerribben. De petgaten zijn op diverse dieptes aangelegd. Het vrijgekomen materiaal is met behulp van een persleiding naar een zandwinplas verpompt, zodat deze ondieper gemaakt kon worden.De oeverbiotopen zijn met name voor de roerdomp aangelegd. Hier zijn diverse slenken en oevers op diverse dieptes aangelegd.
Materieel: Waterking wk 220, versnipperaar en shredderponton.