Goede start Knoop Baggerwerken in Zuidlaardermeer

Eind 2015 is Knoop Baggerwerken gestart met de werkzaamheden bij het Zuidlaardermeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van het Groninger Landschap. Het project wordt gefinancierd door de provincie Groningen, het Prins Bernard Cultuurfonds, de Nationale Postcode Loterij en het bedrijf Kikkoman Foods.
 
In totaal worden er rondom het Zuidlaardermeer in zes verschillende vakken werkzaamheden uitgevoerd. De meeste werkzaamheden worden aan de oostkant van het meer uitgevoerd. Voor het broedseizoen (voor 1 april 2016), heeft Knoop Baggerwerken de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het uitzetten van de contouren met GPS, maaien van de rietlandpercelen, verwijderen van bos en opslag en het plaggen van het rietland (ca. 25 cm). Het vrijkomende materiaal is daarbij op grote rillen in het veld gelegd.
 
Gedurende het broedseizoen liggen de werkzaamheden in het Zuidlaardermeer stil. In augustus zullen in het meer diverse vooroevers worden aangelegd. Het materiaal dat vrijkomt bij de werkzaamheden wordt in de vooroevers verwerkt. Zo ontstaat er niet alleen op de huidige percelen een geschikte biotoop voor de roerdomp, maar worden door het aanleggen van de vooroevers en het verwerken van het materiaal daarin, extra rietvelden gecreëerd.