De nieuwe naam Knoop Natuur- en Waterbouw

 

 

Na maanden voorbereiding, is het zover. Knoop Baggerwerken heeft vanaf 1 februari 2019, haar naam veranderd. Wij voeren al vele jaren mooie en grote natuurherstelprojecten uit in Nederland. Dit doen wij in samenwerking met natuurorganisaties en waterschappen. Voor deze partijen zijn wij voornamelijk actief in gebieden met een slechte draagkracht, zoals (laag- / hoogveen) moerassen, delta gebieden of uiterwaarden. Daardoor is ervoor gekozen om onder de handelsnaam Knoop Natuur- en Waterbouw verder te gaan.

 

Knoop Natuur- en Waterbouw, voert haar activiteiten met veel passie en inzet uit. Het leveren van kwaliteit in het veld en het meedenken met u als opdrachtgever over de beste manier van uitvoeren vinden wij zeer belangrijk. Een project moet technisch uitvoerbaar, maar daarentegen ook betaalbaar zijn.

 

De werkzaamheden die wij uitvoeren, variëren van natuurherstelprojecten (plaggen, graven petgaten, verwijderen bos), tot het plaatsen van beschoeiingen, het uitbaggeren en/of verbreden van watergangen/ vijvers en onderhoudsbaggerwerkzaamheden.

 

De verhuuractiviteiten zijn ondergebracht onder Knoop Rental. Wij verhuren materieel voor de grond-, waterbouw en agrarische sector. Niet de standaard machines, maar juist de speciale zoals o.a. amfibische graafmachines, roterende rupsdumpers, baggerpontonsets met spud palen, drijvende leidingen, persleidingen en baggerpompen, waardoor Knoop Rental een totaaloplossing kan aanbieden voor uw projecten. Mocht u interesse hebben in het inhuren van ons materieel, dan kunt u terecht op de website: www.knooprental.nl of u kunt contact opnemen via 0592 – 55 95 30.