Botshol

Opdrachtgever: Natuurorganisatie
Locatie: Botshol
Periode: 2011-2012
Omvang: Graven petgaten
Bos verwijderen
Contractvorm: UAV-gc
Omschrijving: Er is bos verwijderd en er zijn diverse petgaten gegraven. Het vrijgekomen materiaal is met behulp van een persleiding naar het depot gepompt.
Materieel: Waterking wk 80, wk 220, houtshredder en shredderponton.