Botshol II

shredder-dredger - Botshol II

 

Nieuw leven in het veen

Opdrachtgever: Natuurorganisatie
Locatie: Botshol
Periode: 2016-2017
Omvang: Graven petgaten
Plaggen rietland
Bos verwijderen
Contractvorm: UAV-gc
Omschrijving: Herstelmaatregelen om verbossing en verlanding in het veen tegen te gaan.
Materieel: Waterking WK 90 NG-AW, WK 220 NG-5, houtshredder en shredderdredger.