Kwaliteit in uitvoering

Binnen Knoop Natuur- en Waterbouw besteden wij aandacht aan duurzaamheid en het milieu. Dit is onder andere terug te vinden in ons machinepark en het op een verantwoorde manier uitvoeren van de werkzaamheden.

Wij hebben een jong machinepark, 90% van het materieel is jonger dan 4 jaar. De machines worden regelmatig gekeurd en voldoen aan alle Europese normen. Doordat de machines in eigen beheer worden ontwikkeld en gebouwd, wordt er streng gelet op energieverbruik, efficiëntie en toepasbaarheid. De ingekochte materialen worden beoordeeld op levensduur en vervangbaarheid van onderdelen. Er wordt zo veel mogelijk gerecycled of hergebruikt.

Wij zijn voornamelijk werkzaam in natuurgebieden. Bij de uitvoering wordt scherp gelet op het in stand houden van de aanwezige flora en fauna in een gebied. Door te werken met een persleiding, worden vaarbewegingen tot een minimum beperkt. Dit is niet alleen voordelig voor de aanwezige flora en fauna, maar beperkt tevens de hinder voor toeristen en rietsnijders. De amfibische graafmachines hebben een zeer lage bodemdruk, waardoor de bodemstructuur en het bodemleven wordt behouden.

 

Knoop Natuur- en Waterbouw is NEN-EN-ISO 9001-2015 en VCA** (2008/5.1) gecertificeerd. Daarnaast zijn we door de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) benoemd als Erkend Leerbedrijf.

sbb-beeldmerk