Baggeren en plaggen in Botshol

Botshol is een lust voor het oog. Onder een strakblauwe lucht ronden we de laatste dingen af. Met het broedseizoen voor de deur, zitten de werkzaamheden er al weer op voor Knoop Baggerwerken.

Herstel van veenmosrietlanden
In de tweede helft van augustus zijn we gestart in Botshol. Het project maakt onderdeel uit van het LIFE-project,  “Nieuw leven in het veen’’ van Natuurmonumenten. Zeven waterrijke laagveengebieden vallen hieronder waaronder Botshol.

In dit gebied is het rietland verdroogd en verouderd. Als hier niets aan gedaan wordt, groeit het gebied dicht tot één groot bos waardoor bepaalde plant- en diersoorten verdwijnen. Voor dit Natura2000 gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd waaronder het verwijderen van moerasbos, baggeren van fosfaatrijke waterbodems en het herstellen van veenmosrietlanden.

Baggeren, plaggen en ambachtswerk
In de eerste weken zijn alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.  Er is een baggerdepot aangelegd en er zijn persleidingen en zinkers aangebracht. In september is met behulp van een amfibische graafmachine moerasbos verwijderd. Het hout dat daarbij is vrijgekomen, is met de houtshredder verhakseld.

Daarna is er gestart met het plaggen van rietland en zijn de contouren rondom de petgaten aangebracht. De petgaten moeten voor een optimale waterhuishouding zorgen binnen het veenmosrietland.

Vlak bij onze werklocatie konden we ijverige rietsnijders met hun sikkel en bundel in actie zien en aan den lijve ondervinden wat deze oude en noeste ambacht inhoud. Het zorgde voor fraaie plaatjes. Ondanks dat we zij aan zij werkten, ondervonden we geen hinder van elkaar en verliep alles soepel.

Bevroren vergezichten en afrondende werkzaamheden
Het vrijgekomen materiaal van het plaggen en het petgaten graven (veen, riet, stobben en hout) is met de amfibische graafmachine in de Shredder Dredger geladen. De Shredder Dredger verhakseld het en mengt het met water. Daarna is het via een persleiding naar het depot gepompt.  In het depot bezinkt het slib en het overtollige proceswater is in de Waver gepompt.

Enkele weken geleden was het een stuk frisser. Wat zorgde voor eindeloze vergezichten van het bevroren plassengebied. Ondanks dat het door de vorst soms lastig was om op de werklocatie te komen, verliepen de werkzaamheden volgens schema.

Het plaggen is inmiddels afgerond, en de petgaten zijn gereed. Met de oplevering is ruim 5 hectare laagveenmoeras hersteld, is de waterkwaliteit verbeterd en een jong veenmosrietland gerealiseerd. Het broedseizoen kan beginnen.

D80B9927BEWERKT D80B0224bewerkt D80B0191bewerkt D80B0110bewerkt D80B0101bewerkt D80B0024bewerkt

 

Klik hier voor meer informatie over de Natura2000 en ‘New life Dutch fens’