Home

Vanaf 1 Februari 2019, gaat Knoop Baggerwerken verder onder de nieuwe naam “Knoop Natuur- en Waterbouw”. De verhuuractiviteiten vinden vanaf die datum plaats onder de naam “Knoop Rental”.
 

Al vele jaren voert Knoop Baggerwerken mooie en grote natuur herstelprojecten uit in Nederland. De naam “Baggerwerken” dekt dan ook eigenlijk niet meer de lading. We doen namelijk zoveel meer dan dat, onderhoudswerken aan natuurgebieden, baggeren, plaatsen van beschoeiingen verhuren van materieel. De verhuur activiteiten worden fors uitgebreid, hierdoor is er voor gekozen om de verhuuractiviteiten onder te brengen onder Knoop Rental. Wij verhuren niet de standaard machines, maar juist de speciale zoals o.a. amfibische graafmachines, roterende rupsdumpers, baggerpontonsets met spudpalen, drijvende leidingen, persleidingen en baggerpompen, waardoor Knoop Rental een totaaloplossing kan aanbieden voor de projecten. Wij verhuren materieel voor de grond-, waterbouw en de agrarische sector.
 

Brengt u ook een bezoekje aan onze nieuwe website: www.knooprental.nl.

Sinds 1990 is Knoop Natuur- en Waterbouw actief in de aannemerij. Door ontwikkeling en creativiteit zijn wij van kleinschalige baggerwerken uitgegroeid naar het uitvoeren van grote natuurherstel projecten in moerasgebieden. Complexe en kwetsbare gebieden, zoals moerasgebieden, vragen om maatwerk, inlevingsvermogen en creativiteit in de uitvoering. Kortom de terreinkennis van beheerders, koppelen aan de technische uitvoeringsmogelijkheden.

 

In eigen beheer zijn machines ontwikkeld die zeer goed toepasbaar zijn voor werken in slecht draagkrachtige gebieden, zoals deltawerken en moerasgebieden. De combinatie van de amfibische graafmachine ‘Waterking’ en de shredderdredger maakt ons uniek in de wereld. De drijvende kranen kunnen niet alleen op het land, maar ook vanuit het water werken. Waar de meeste graafmachines ophouden, beginnen wij met onze werkzaamheden.

Met de Shredder Dredger kunnen wij het materiaal dat vrijkomt (o.a. rietwortels en plagsel), vervoeren met behulp van een persleiding naar een depot locatie. Het materiaal kan zelfs over een afstand van 7 kilometer verpompt worden. Wij voeren onder andere werkzaamheden uit voor natuurbeherende organisaties en waterschappen. 

 

 

Knoop Natuur- en Waterbouw is een handelsnaam van Knoop Baggerwerken. Knoop Baggerwerken is NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA** (2008/5.1) gecertificeerd. Daarnaast zijn we door de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) benoemd als Erkend Leerbedrijf.

Privacy policy