Nieuwkoopse plassen

Sinds december 2011 is Knoop Baggerwerken bezig met de uitvoering van het bestek “Graven petgaten in de Nieuwkoopse plassen”. Het project is in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland en in samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten uitgevoerd. Het doel van het project is het verbeteren van de waterkwaliteit van de Nieuwkoopse plassen en de natuur in successie terug te zetten. Knoop Baggerwerken heeft onder andere bos verwijderd, petgaten gegraven, rietland geplagd en dammen aangelegd.

 

De werkzaamheden binnen het bestek, zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd. Uiteindelijk is ca. 5,0 ha petgaten gegraven en 600 are bos verwijderd. Het proces van het langzaam verlanden van de petgaten met waterplanten, drijftillen en uiteindelijk moerasbos is weer op gang gebracht.