Bodensee

Knoop Baggerwerken is ingehuurd door een Duitse aannemer, om kades te herstellen in een jachthaven. De kades moeten de bijzondere archeologische waarden bij de haven beschermen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd met een amfibische graafmachine, WK250.

 

Vanuit het water zijn diverse zandkades, onder archeologische begeleiding hersteld. Door het ondiepe water en de geringe bodemdruk, zijn onze graafmachines uitermate geschikt om deze werkzaamheden uit te voeren. Naast de verhuur van de amfibische graafmachines, hebben wij een uitgebreide verhuurvloot beschikbaar. Bekijk de mogelijkheden onder Verhuur.